Erhvervsnetværket Kjellerup IF/Arena Midt er et unikt tilbud til dig som lokal erhvervsleder

Her har du mulighed for at møde lokale forretningsforbindelser, udvide dit netværk og erhverve ny viden og erfaringer. Samtidig indgår du i en kreds af virksomheder, som står sammen om at styrke Kjellerups erhvervsprofil og udvikling. 

Netværket mødes ca. 10 gange årligt, første fredag i måneden kl. 6.45-8.30 i Arena Midt Kjellerup. Formålet er at sætte viden og relationer i spil og skabe basis for god udvikling for både området og virksomhederne. Her bliver du som medlem fagligt inspireret gen-nem en række spændende foredrag, videndeling og dialog på tværs af forretningsområder. Foredragsholderne kan være kendte erhvervsledere, politikere og topembedsmænd m.fl., som er håndplukket i forhold til at holde fokus på centrale temaer eller give mulighed for at drøfte og adressere de udfordringer og ønsker, som de lokale erhvervsledere ligger inde med.  

Undertiden lægges møderne eksternt i form af lokale virksomhedsbesøg med mulighed for at møde erhvervsledere på deres hjemmebane og få konkret indblik i faglig praksis på forskellige arbejdspladser. Udover netværksmøderne arrangeres to årlige sociale arrangementer, hvor det er muligt at invitere partnere, kollegaer eller kunder på stemningsfulde og kulturelle oplevelser.

Det koster kun 4.000 kr. ex. moms årligt at være medlem. Kontingent dækker deltagelse i alle arrangementer inkl. forplejning. 

Ønsker du at blive kontaktet omkring et medlemskab af Erhvervs-netværk Kjellerup IF / Arena Midt, er du velkommen til at sende en mail til posttillissy@outlook.dk eller bsj@arenamidt.dk 

 

FOR KUN 4.000 KR.
EX. MOMS ÅRLIGT FÅR DU 

  • 10 møder årligt – fredage 6.45-8.30 i Arena Midt Kjellerup inkl. morgenmad
  • Virksomhedsbesøg
  • Sociale events inkl. forplejning
  • Foredrag med spændende erhvervsfolk
  • Netværk og tid til sparring
  • Kontakt til offentlige myndigheder og nøgleaktører
  • Synlighed og støtte lokalt!
  • Medlemskab, der gælder for hele ledelsen i din virksomhed – dermed kan I deltage flere, hvis I ønsker at skiftes, eller sende en anden, hvis den faste deltager er forhindret
 
Sponsor logo